vrijwilligerEr zijn in Nederland ongeveer 5,5 miljoen mensen die vrijwilligerswerk doen. Ze werken in uiteenlopende sectoren, zoals de sport, welzijn, de zorg en het onderwijs. Vrijwilligerswerk is per definitie werk dat onbetaald is en ook niet verplicht is om te doen. Sommige organisaties geven wel een onkostenvergoeding aan hun vrijwilligers, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Mensen doen vrijwilligerswerk om anderen te helpen of om op deze manier iets bij te dragen aan de samenleving.

De overheid wil graag dat mensen als vrijwilligers werken en neemt maatregelen die het vrijwilligerswerk stimuleren. De maatschappelijke stage is een onderdeel hiervan. Door leerlingen kennis te laten maken met vrijwilligersorganisaties hoopt de overheid ook dat sommige jongeren bij zo een organisatie blijven werken. Het rijk probeert het vrijwilligerswerk ook te stimuleren door geld beschikbaar te stellen aan de gemeenten voor het afsluiten van een collectieve vrijwilligersverzekering. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vrijwilligerswerk. Zij bepalen zelf het beleid op het gebied van mantelzorg en vrijwilligers en ontwikkelen een eigen manier om dit te stimuleren in de gemeente.