vangnetVrijwilligers zijn niet automatisch verzekerd als ze aan het werk zijn en bijvoorbeeld een ongeluk krijgen of schade aanrichten. Daarom wordt er aangeraden om bij de organisatie na te vragen of er een verzekering is voor de vrijwilligers bij ongevallen en aansprakelijkheid. Vaak heeft de gemeente ook een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. Het verschilt wel per gemeente wat er precies in het verzekeringspakket zit. Verzekeringen voor vrijwilligers zijn vaak aanvullende verzekeringen en gelden niet als vervanging voor een eigen verzekering.
De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld heeft een aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijk stagiairs. Deze verzekering geldt als een soort vangnet, dat wil zeggen dat deze verzekering alleen vergoed als er geen andere verzekering van de organisatie of de vrijwilliger zelf kan vergoeden. In het dekkingsoverzicht staat duidelijk aangegeven hoeveel er maximaal vergoed kan worden, bijvoorbeeld bij materiële schade aan persoonlijke eigendommen.