verzekeringVoor jongeren die een maatschappelijke stage lopen, gelden iets andere regels dan voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Scholen zijn namelijk verantwoordelijk voor de verzekering van hun leerlingen. Dit is ook van toepassing op de maatschappelijke stage. De meeste scholen hoeven geen nieuwe verzekering af te sluiten. Ze hebben al een verzekering voor hun leerlingen met dekking voor buitenschoolse activiteiten en stages. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de school goed nakijkt welke voorwaarden er aan deze verzekering verbonden zijn en wat er precies gedekt wordt. Mocht de leerling besluiten om na de maatschappelijke stage als vrijwilliger te blijven werken bij deze organisatie, dan is de verzekering van school niet meer van toepassing. Voor de leerling gelden dan dezelfde regels als voor andere vrijwilligers.

Ben je op zoek naar de juiste verzekering voor vrijwilligers werk, kijk dan hier.