working_hoursDe maatschappelijke stage duurt in totaal minimaal 30 uur. Deze uren mogen verdeeld zijn over de hele tijd dat de leerling op school zit. Een school heeft de mogelijkheid om te kiezen voor een stage die langer duurt. Er zijn meerdere scholen die een maatschappelijke stage van 60 uur in het onderwijsprogramma hebben staan.
Er zijn regels voor hoe lang kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen werken tijdens hun maatschappelijke stage. De werktijden zijn afhankelijk van de periode waarin de leerling werkt. Er gelden andere regels voor een vakantieperiode dan voor een schoolperiode.

Een kind van 13 of 14 mag bijvoorbeeld tijdens een schoolperiode maximaal 2 uur werken, maar tijdens de vakantie 7 uur. Daarnaast gelden er ook regels voor de rusttijden per dag tijdens de maatschappelijke stage en voor het soort werk dat kinderen mogen doen. Leerlingen mogen alleen licht, niet-industrieel werk doen. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld niet mogen werken in een fabriek. De school moet een stagecontract afsluiten met de organisatie waar de leerling vrijwilligerswerk doet. Hierbij moet de school natuurlijk goed opletten dat deze overeenkomst aan de regels voldoet. Een maatschappelijke stage moet ook altijd worden goedgekeurd door de school. Soms kan het dat je, als je al ergens vrijwilligerswerk doet, geen aparte maatschappelijke stage hoeft te lopen.